Akcie

 
 

ZabezpeČíme pre Vás:
detské oslavy, prvé sväté prijímania, svadby, promócie, smútoČné posedenia a rôzne spoloČenské akcie vrátane výzdoby, hudby, kytíc, darov, obleČenia rôzneho charakteru.

Prijímame objednávky:
na obložené chlebíČky, studené a teplé misy, zákusky a torty

 

 

 

 Copyright © 2008 Reštaurácia u Katky; All Rights Reserved